padşahlıq

padşahlıq
is. köhn.
1. Padşah vəzifəsi; şahlıq. Məlik Çoban çox ədalətlə padşahlıq etməyə, camaatla yaxşı rəftar etməyə başladı. (Nağıl).
2. Padşah tərəfindən idarə olunan dövlət quruluşu; şahlıq, imperatorluq. Padşahlığı yıxmaq. – Xəlifədən gələn nümayəndələr də Qızıl Arslanın padşahlığı qəbul etməsini təklif edirdilər. M. S. O..
3. Bir padşahın hakimiyyəti altında olan ərazi, ölkə, məmləkət. Padşahlığı idarə etmək.
4. Padşaha mənsub, padşah hökumətinə məxsus; dövləti. <Vəli bəy:> Padşahlıq dumasının vəkili olmaq xatalı işdir. S. S. A.. <Ağa Məhəmməd şah Qacar:> Rəiyyət məhəbbəti qazanmaq padşahlığın ilk vəzifəsidir. Ə. H..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • hökmdarlıq — is. Padşahlıq, şahlıq, hakimiyyət, səltənət. Səfəvilərin hökmdarlıq dövrü. Hökmdarlıq etmək – padşahlıq etmək, şahlıq etmək, hökm sürmək, ağalıq etmək. <Qızıl Arslan:> Biz Azərbaycanda hökmdarlıq edirik. M. S. O.. // Hökmdarın idarəsi… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şahlıq — is. köhn. 1. Padşahlıq, hökmdarlıq. // Şahın idarəsi altında olan məmləkət, torpaq və s. Şahlıq etmək köhn. – 1) padşahlıq etmək; 2) məc. hökmranlıq etmək, hökm sürmək. Meşədə caynaqlı bir şir şahlıq eləyirdi. S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Translations of The Lord's Prayer — The Lord s Prayer is a common tool used to compare languages. Since the publication of the Mithridates booksTwo examples are Mithridates de differentis linguis , Conrad Gessner, 1555; and Mithridates oder allgemeine Sprachenkunde mit dem Vater… …   Wikipedia

  • mələkut — ə. 1) hökmranlıq, padşahlıq; 2) məlaikələr dünyası, ruhlar aləmi …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • padşahi — f. 1) şahlıq, padşahlıq etmə; 2) padşaha mənsub olan …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • səltənət — ə. 1) padşahlıq, hökmdarlıq; 2) dövlət, hökumət; 3) m. dəbdəbə, təntənə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • şəhriyari — f. hökmdarlıq, padşahlıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • vilayət — ə. :Ou 1)ölkənin inzibati ərazi bölgülərindən biri; 2) şahlıq, padşahlıq, hökmdarlıq; 3) şiələrə görə: Məhəmməd peyğəmbərin hakimiyyəti; 4) m. vətən; 5) m. müqəddəs adam …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • cahandarlıq — is. klas. Cahangirlik, hökmdarlıq, padşahlıq. <Yusif şahın> . . əql və fərasətindən, . . cahandarlığından elçi və əmələsi vəcd etdilər. M. F. A.. Bu əsəri «Fərhad və Şirin» sərlövhəsi altında yazmalı idim, lakin Fərhadın sənət və eşqinə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • monarxiya — <yun. monarcha – təkhakimiyyətlilik> Dövlətin başında bir nəfərin – padşahın durduğu idarə üsulu, habelə bu üsulla idarə olunan dövlət; padşahlıq, mütləqiyyət. Konstitusiyalı monarxiya …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”